Εκπαιδευτική ταινία για προστασία από πυρκαγιές

Εκπαιδευτική ταινία για προστασία από πυρκαγιές. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr